Το Τρίτο (1970)

13
0

Η τρίτη επίσημη έκδοση του εμβλήματος του ΑΠΟΕΛ, εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Πλησιάζει σε σχήμα το υφιστάμενο και τοποθετείτο στις φανέλες από ράφτη, με το χέρι. The third official edition of the APOEL emblem appears in the late 1970s. At this point the emblem began to resemble the existing one in shape, and it was hand-stitched onto the jerseys by a tailor.

Creator
Collection
  • Details
Bid accepted 0.005 ETH by Monica Lucas at 6/15/2021, 3:20 AM
Bid 0.005 ETH by Mamie Barnett at 6/14/2021, 5:40 AM
Bid 0.004 ETH by Nicholas Daniels at 6/13/2021, 5:03 AM
Bid 0.003 ETH by Lori Hart at 6/12/2021, 12:57 AM
Bid 0.005 ETH by Jimmy Wright at 6/14/2021, 6:40 AM
Bid accepted 0.005 ETH by Monica Lucas at 6/15/2021, 3:20 AM
Bid 0.005 ETH by Mamie Barnett at 6/14/2021, 5:40 AM
Bid 0.004 ETH by Nicholas Daniels at 6/13/2021, 5:03 AM
Bid 0.003 ETH by Lori Hart at 6/12/2021, 12:57 AM
Price
Not For Sale